Everything But The Box

#1 ЗАЩО СФЕРИ В СТИЛ ДАРТ ВЕЙДЪР?

Формата на корпуса на тонколоната е от жизнено значение за качествената репродукция. Движението на високоговорителите предизвиква звукови вълни с много сложен микс по отношение на честоти, амплитуди, фази и др. Ако формата на корпуса е във вид на кутия, две неприятни неща се случват: Стените на кутията изпадат в резонанс при определени честоти и започват да трептят подобно на самия високоговорител, т.е. и те започват да излъчват звук. Но този звук е изцяло извън контрол, той се смесва със звука от високоговорителите и предизвиква хаотично звучене.
Второ: вътре в кутията се появяват стоящи вълни, вследствие на което някои честоти се усилват извънредно много, а други изчезват. Същото става и в стаята, където слушате.
Защо тогава повечето тонколони имат формата на кухненски шкафчета?
Защото е евтино да се произведе. Освен това много производители на тонколони не разполагат с оборудване за производство на корпуси, а търсят дърводелски фирми за производството им. Но, почти винаги тези дърводелски фирми могат да правят шкафчета и подобни форми.
При овалната форма, споменаните по-горе проблеми не съществуват. Но това е по-трудно, скъпо и трябва да се инвестира в оборудване, технология и хора.
Ние избрахме този, по-труден път, който обаче дава много по-добро качество на репродукция.


#2 ЗАЩО СФЕРИ ОТ АЛУМИНИЙ?.

Заради сложния дизайн на корпусите, най-добрият метод за производство е леенето. При производството на корпуса първата цел е да е максимално добър за звученето на тонколоната, елиминирайки интерференции и стоящи вълни, а веднага след това е важно да е лесен за производство и обработка. Най-използваните материали за леене са пластмаси. Те нямат достатъчно добри акустични качества, освен това се произвеждат от петрол. Ние избрахме самолетостроителна алуминиева сплав, защото има отлични звукови качества, разпространена е и се отлива лесно, получените корпуси са много по-кросиви в сравнение с пластмасовите и не се произвежда от петролни продукти.


#3 КАКВО Е “ТЕЧЕН КАМЪК” И ЗАЩО ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ Е ОТ НЕГО?

Това е наш собствен микс базиран на полиестерна смола, мраморно брашно и допълнителни материали, създаден по наша собствена формула. Резултата е материал много сходен по качества с естествения мрамор: тежък и твърд. Отличен е за използване в озвучителни тела.


#4 ЗАЩО ТАКАВА ФОРМА НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ?

За да се избегне екранния ефект. Когато предния панел е плосък и полиран, друг феномен се появява: той може да играе ролята на рефлектор по същия начин като рефлектора на фенерче. Някои честоти могат да бъдат увеличени и да са извън контрол. Ние проектираме много внимателно предните панели, също така упорито изследваме и замерваме нашите тонколони в анехоична камера, докато се получи перфектното звучене


#5 ЗА КАКВО СЛУЖАТ ХОРНИТЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТНИЯ ГОВОРИТЕЛ И БАС ПОРТА?

Хорна на високочестотния говорител е проектиран за равномерно разпръскване на високите честоти, докато този на бас порта служи да намали турбуленциите на въздуха, предизвикващи паразитен шум.


#7 ЗАЩО ОСТРИ КРАЧЕТА?

За да се изключи и най-малката възможност да се предават вибрации към повърхността на която е поставена Terra Mk4.


#8 ЗАЩО ИМА ДРЪЖКА?

Не само вие, но и вашите гости ще се влюбят в Luna. Много от тях ще искат да я разгледат отблизо или вие може да поискате да я вземете със себе си. С помощта на дръжката е най-безопасно Luna да бъде преместена от своето място.


EVERYTHING BUT THE BOX