Everything But The Box EVERYTHING BUT THE BOX НАЧАЛНА ЗА НАС ПРОДУКТИ КОНТАКТ СТАТИИ КАК ДА КУПИТЕ Абонамент за бюлетина

Акценти

Europa Mk3 е активен 10” субууфър, който е предназначен да добави мощен, дълбок и наситен бас към нашите Terra и Luna 2-лентови тонколони.
Добавяйки Europa Mk3 към тях, вие ще получите до 30 Hz ниски честоти.
Всъщност вие ще имате красива и изключително добре звучаща 3-лентова тонколона, която ще задоволи вкуса и на най-взискателните.

#1 ЗАЩО ТАКАВА ФОРМА?

Формата на корпуса на тонколоната е от жизнено значение за качествената репродукция. Движението на високоговорителите предизвиква звукови вълни с много сложен микс по отношение на честоти, амплитуди, фази и др. Ако формата на корпуса е във вид на кутия, т.е. всеки 2 срещуположни страни са успоредни, две неприятни неща се случват: стените на кутията изпадат в резонанс при определени честоти и започват да трептят подобно на самия високоговорител, т.е. и те започват да излъчват звук. Но този звук е изцяло извън контрол, той се смесва със звука от високоговорителите и предизвиква хаотично звучене.
Второ: вътре в кутията се появяват стоящи вълни, вследствие на което някои честоти се усилват извънредно много, а други изчезват. Поради тази пичина формата на корпуса на Europa II е сложна, без успоредни стени, като изполмваният материал за направата й е много здрав и солиден. Освен това високоговорителят е монтиран под ъгъл, което допълнително спомага да се избегнат нежеланите резонанси и стоящи вълни.

#2 КАКВО ИСКАТА ДА КАЖЕТЕ С НАДГРАЖДАЕМА СИСТЕМА?

# 3 МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ 2-ЛЕНТОВИ ТОНКОЛОНИ НА ДРУГ ПРОИЗВОДИТЕЛ?

Europa Mk3 е създаден, за да предостави дълбок, мощен и наситен бас с високо звуково налягане. Ние се фокусирахме върху звука и надеждността. Ние направихме изключително здрав и масивен курпус, като взехме предвид всички възможни проблеми по отношение на звука. Europa Mk3 притежава 10” професионален ууфър с 3” бобина, дълъг ход на мембраната и алуминиево шаси. Като резултат получавате ниски честоти, които ще ви разкрият цялата красота на аудио спектъра.

отговор тук


отговор тук

Europa Mk3 Активен субууфър

Н А Д Г Р А Ж Д А Е М А    3-Л Е Н Т О В А    С И С Т Е М А

Можете да поръчате Europa Mk3 плюс Terra или Luna като готава 3-лентова система, или можете да поръчате Europa Mk3 след това. Това означава, че можете да започнете с 2-лентова Terra ири Luna, а в последствие да разширите системата до 3-лентова, добавяйки Europa Mk3. Ние проектирахме Europa Mk3 да пасва перфектно на Terra и Luna както в акустичен, така и във визуален план: готовата 3-лентова система не само ще звучи перфектно, но и ще изглежда страхотно.

Съвършенството е в дизайна ТЕХНОЛОГИЯ НА НИВОТО НА ИЗКУСТВО. ФОРМАТА СЛЕДВА ФУНКЦИЯТА ФИЛОСОФИЯ. newsletter

facebook

newsletter

youtube

twitter

Copyright © 2017 Everything But The Box SA. All rights reserved.

pinterest

Ако имате въпроси по отношение на някой детайл:
Защо това е направено така?
Вие ще получите ясен и точен отговор.

Искате ли да опитате?

OK, да започваме!

Н Е К А  Д А  Г О В О Р И М  З А  З В У К Н Е К А  Д А  Г О В О Р И М  З А  Т Е Х Н И Ч Е С К И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Ние създаваме всички наши продукти в нашата модерна фабрика, намираща се близо до Варна.

Всички дизайнерски и почти всички производствени работи се извършват там.

Ние НЕ купуваме готови продукти, произведени от незнайни производители някъде далеч на изток, върху които после да поставим нашият фирмен знак. Вместо това, ние инвестираме в знания, технологии, машини, сгради и хора.


По този начин, освен, че създаваме оригинални и изключителни продукти, ние сме напълно убедени в техните качества и възможности.

Поради тези причини, ние ги осигуряваме с 5 години гаранция!

П Р О И З В О Д С Т В О  И  Г А Р А Н Ц И Я Г А Л Е Р И Я High End мощен звук, добавен към Terra или Luna, Разширяващ честотния обхват до 30Hz, при това получената нова 3-лентова система ще изглежда страхотно.

Europa II ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Честотен обхват ::               30 Hz - 200 Hz
Мощност ::                           250 W + 100W
Говорител ::                          10” професионален ууфър с 3”                                               бобина, дълъг ход на                                               мембраната, алуминиево шаси
Размери ::                             78 x 40x 45cm (H W D)
Тегло ::                                   21 kg

Кликнете на горния бутон за оферта

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА СЕГА! 

За какво е най-добра Europa Mk3?

HIGH END ДОМАШНО СТЕРЕО

HIGH END ДОМАШНО КИНО

СТУДИЕН МОНИТОРИНГ

За кого е предназначена Europa Mk3?

ВСЕКИ КОЙТО ПРЕДПОЧИТА ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРЕД НИСКА ЦЕНА

ИМА СТИЛ И ПРЕДПОЧИТА ДА СЕ ОТЛИЧАВА

ОЦЕНЯВА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОДУКТА И СПЕЦИАЛНОТО ОТНОШЕНИЕ

ОБИЧА КАЧЕСТВЕНА МУЗИКА

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ НАГРАДИ ГАРАНЦИЯ PRIVACY

Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н   И З Б О Р   Н А   Ц В Я Т  

any colour BG Europa Mk3 в комбинация с Luma SE (продава се отделно)