Everything But The Box

#1 ЗАЩО ЯЙЦЕВИДНА ФОРМА?

Формата на корпуса на тонколоната е от жизнено значение за качествената репродукция. Движението на високоговорителите предизвиква звукови вълни с много сложен микс по отношение на честоти, амплитуди, фази и др. Ако формата на корпуса е във вид на кутия, две неприятни неща се случват: Стените на кутията изпадат в резонанс при определени честоти и започват да трептят подобно на самия високоговорител, т.е. и те започват да излъчват звук. Но този звук е изцяло извън контрол, той се смесва със звука от високоговорителите и предизвиква хаотично звучене.
Второ: вътре в кутията се появяват стоящи вълни, вследствие на което някои честоти се усилват извънредно много, а други изчезват. Същото става и в стаята, където слушате.
Защо тогава повечето тонколони имат формата на кухненски шкафчета?
Защото е евтино да се произведе. Освен това много производители на тонколони не разполагат с оборудване за производство на корпуси, а търсят дърводелски фирми за производството им. Но, почти винаги тези дърводелски фирми могат да правят шкафчета и подобни форми.
При овалната форма, споменаните по-горе проблеми не съществуват. Но това е по-трудно, скъпо и трябва да се инвестира в оборудване, технология и хора.

#2 ЗАЩО ОТ АЛУМИНИЙ?

Заради сложния дизайн на корпусите, най-добрият метод за производство е леенето. При производството на корпуса първата цел е да е максимално добър за звученето на тонколоната, елиминирайки интерференции и стоящи вълни, а веднага след това е важно да е лесен за производство и обработка. Най-използваните материали за леене са пластмаси. Те нямат достатъчно добри акустични качества, освен това се произвеждат от петрол. Ние избрахме самолетостроителна алуминиева сплав, защото има отлични звукови качества, разпространена е и се отлива лесно, получените корпуси са много по-кросиви в сравнение с пластмасовите и не се произвежда от петролни продукти.


# 3 ЗАЩО КОАКСИАЛНО МОНТИРАНИ ГОВОРИТЕЛИ?

За по-кохерентен и равномерно разпръснат звук.


#4 ЗА КАКВО СА СТОМАНЕНИТЕ РОГА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ?

Чрез тях Venus Mk4 се прикрепя към спуснатите от тавана стоманени въжета. Тези пластини са изработени от лазерно изрязана неръждаема стомана и позволяват наклона на Venus Mk4 да се променя. Освен това конструкцията им е такава, че позволява системата да се надгражда: т.е. Да се добавят нови токнолони впоследствие.


#5 ЗАЩО НА СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА?

Тънките стоманени въжета освен, че гарантират надеждното задържане на Venus Mk4 имат и още една функция. Те не предават никакви вибрации към тавана, така че свири само тонколоната.

EVERYTHING BUT THE BOX